Regulamin firmy „LIMON”

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Firma „LIMON” – pranie materaców, czyszczenie tapicerki, pranie wykładzin i dywanów, pranie narożników

1) Wykonawcą usługi czyszczenia tapicerki, wykładzin i dywanów jest firma „ LIMON ” którą reprezentuje Alina i Dmytro Tymoshchuk. Wyżej wymienione wykonawcy w dalszej części regulaminu nazywane będą firmą „LIMON”.Wszelkie roszczenia dotyczące usługi czyszczenia tapicerki, wykładzin i dywanów należy kierować do firmy „ LIMON ” Alina Tymoshchuk.

2) Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 694774182

3) FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” – przyjmuje do wykonania określone zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadającym przeznaczeniu i dyspozycjom Zleceniodawcy (dalej Klienta), pod warunkiem prawidłowo podanych wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.

4) FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia,lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż tapicerka, wykładzina, dywan nie nadaje się do czyszczenia ekstrakcyjnego lub istnieje ryzyko uszkodzenia.

5) Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.

6) Termin wykonania usługi (np. czyszczenie salonu auta) wynosi do siedmiu dni.

7) Każdy dywan o wymiarach mniejszych niż 1m2 jest liczony jako 1m2.

8) Dywany z frędzlami mierzone są wraz długością frędzli.

9) Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika firmy „ LIMON ” przyjmującego zamówienie o próbach samodzielnego zapierania (rodzaj użytych środków) oraz o ewentualnych uszkodzeniach.

10) Tapicerka, wykładziny i dywany na których brakuje etykiety z informacją o sposobie czyszczenia oraz o rodzaju tapicerki, wykładziny i dywanu , zamówienie czyszczenia przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

11) Tapicerka, wykładziny i dywany czyszczeni metodą ekstrakcyjną. Klient wyraża na to zgodę niezależnie od wskazań na etykiecie dywanu oraz tapicerce.

12) Tapicerka, wykładziny i dywany z wiskozy, jedwabne,bawełniane oraz skórzane przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta (możliwość zniszczenia lub uszkodzenia niepowtarzalnej struktury).

13) FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” nie odpowiada za ukryte plamy, które ujawnią się po – czyszczeniu ekstrakcyjnym .

14) FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” nie gwarantuje całkowitego usunięcia wszystkich plam szczególnie tych: z herbaty, kawy, lakierów do paznokci, klejów, bejcy, farb, rdzy, wosku, farb, tuszu, odbarwień, przebarwień od drewna, moczu, wina, soków, tłuszczów, coli, pleśni oraz plam niewiadomego pochodzenia.

15) FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” nie gwarantuje usunięcia przykrych zapachów i zabrudzeń: (np. mocz, wymiociny, zapachy po zwierzętach). Klient jest zobowiązany do poinformowania pracowników firmy „ LIMON ” o w/w zabrudzeniach. W przypadku nie poinformowania o wyżej wymienionych zabrudzeniach reklamacje nie będą uwzględniane.

16) Firma „ LIMON ” informuje, że wszystkie tapicerki, wykładziny i dywany narażone w trakcie ich użytkowania na działanie słońca mogą być miejscowo wyblakłe i że te wady mogą ujawnić się dopiero po usunięciu z nich warstwy brudu.​

17) Firma „ LIMON ” informuje, że na tapicerce, wykładzinach i dywanach, zwłaszcza z wysokim włosem, z polipropylenu oraz poliestru często występują uszkodzenia (w skutek użytkowania) takie jak: rozdwojone końcówki, miejsca skulkowane i wydeptane, które tworzą na dywanie obszary ciemniejsze bądź o innych odcieniach. Nie ma to nic wspólnego ze złym wykonaniem usługi – czyszczenia lecz ze zniszczeniem dywanu.

18) Dywany klejone, podklejane, usztywniane mączką kostną mogą ulec rozklejeniu – firma „LIMON” nie ponosi odpowiedzialności za tego typu dywany – Klient wyraża zgodę na czyszczenie dywanu wyłącznie na własną odpowiedzialność mając świadomość, że dywan może ulec rozklejeniu.

19)Tapicerka, dywany , chodniki z włókna polipropylenowego oraz poliestrowego, w szczególności dywany typu shaggy oraz dywany używane przez zwierzęta po czyszczeniu mogą nieprzyjemnie pachnieć.

20) Firma „LIMON” nie gwarantuje usunięcia charakterystycznego zapachu z dywanów wełnianych. Zapach powoduje naturalna wilgoć znajdująca się w wełnie.

21) Firma „LIMON” nie odpowiada za zniszczenia tapicerki i dywanów podczas czyszczenia ekstrakcyjnego takich jak : zniekształcenie, rozklejenie, zabarwienie klejem(w przypadku dywanów klejonych), oderwanie frędzli i za inne uszkodzenia mechaniczne.

22) FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” nie odpowiada za uszkodzenia tapicerki, wykładziny i dywanów w skutek ich ukrytych wad.

23) Po wykonaniu usługi czyszczenia na tapicerce, wykładzinie, dywanie w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać wyraźne ślady będące wynikiem bieżącego użytkowania – przetarcia, odbarwienia, rozprucia runa itp.

24) Za wystąpienie przypadków opisanych w pkt. 14, 15, 18, 19, 22 powyżej FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” przyjmuje na siebie odpowiedzialność w granicach określonych art. 471-472 KC.

25) Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili zakończenia wykonania zlecenia, w obecności pracowników firmy „ LIMON ”.

26) Opłata za usługę pobierana jest w całości po wykonaniu przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa pracownik firmy „ LIMON ” przed wykonaniem zlecenia i informuje o wysokości opłaty klienta .

27)FIRMA CZYSZCZENIA TAPICERKI, WYKŁADZIN I DYWANÓW „ LIMON ” uwzględnia reklamacje do 48 godzin od momentu czyszczenia tapicerki, wykładziny oraz dywanu przez Klienta.

28) Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest druk umowy o wykonanej usługi, paragon bądź rachunek.

29) Reklamacja jest rozpatrywana dopiero po uregulowaniu należności za reklamowaną usługę.

30) Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni.

31) W przypadku zniszczenia tapicerki, wykładziny, dywanu pracownicy firmy „ LIMON ” nie pobierają opłaty za wykonaną usługę od klienta albo zgłaszają do OC.

32) Właściciel firmy „ LIMON „ może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej.

33) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.